Best Bowling Strike Rate in Bahrain vs Kuwait T20 Series 2022 Stats


SrPlayerSRMInnOvWktsAveEco
1 Sarfaraz Ali (Bahrain) 6.00 22 3.0 38.668.67
2 Shahrukh Quddus (KWT) 8.00 11 4.0 34.663.50
3 Adnan Idrees (KWT) 8.40 55 7.0 515.8011.29
4 Waseeq Ahmed (Bahrain) 10.67 22 5.2 38.664.88
5 Sayed Monib (KWT) 11.60 33 9.4 516.808.69
6 Junaid Aziz (Bahrain) 12.00 11 2.0 128.0014.00
7 Sathaiya Veerapathiran (Bahrain) 13.00 55 19.3 919.448.97
8 Imran Anwar (Bahrain) 14.40 44 12.0 528.6011.92
9 Shahid Mahmod (Bahrain) 18.00 55 18.0 621.837.28
10 Yasin Patel (KWT) 18.00 33 12.0 415.255.08
11 Sachin Kumar (Bahrain) 21.00 44 14.0 431.258.93
12 Edson Silva (KWT) 21.00 55 7.0 233.009.43
13 Mohamed Shafeeq (KWT) 26.00 44 13.0 337.008.54
14 Sikander Billah (Bahrain) 34.00 33 5.4 143.007.59
15 Imran Khaan (Bahrain) 36.00 22 6.0 152.008.67
16 Mohammed Aslam (KWT) 40.00 55 20.0 332.004.80
17 Naveen Thailappan (Bahrain) 42.00 22 7.0 182.0011.71
18 Shiraz Khan (KWT) 90.00 55 15.0 1115.007.67