Most Catch Taken in Bahrain vs Kuwait T20 Series 2022 Stats


SrPlayerCTMInnOvWktsAveEco
1 Sathaiya Veerapathiran (Bahrain) 7 55 19.3 919.448.97
2 Shahbaz Badar (Bahrain) 5 33 0.0 0- 
3 Usman Patel (KWT) 3 44 0.0 0- 
4 Haider Butt (Bahrain) 3 55 0.4 0-18.00
5 Shahid Mahmod (Bahrain) 3 55 18.0 621.837.28
6 Imran Anwar (Bahrain) 2 44 12.0 528.6011.92
7 Adnan Idrees (KWT) 2 55 7.0 515.8011.29
8 Meet Bhavsar (KWT) 2 55 0.0 0- 
9 Umer Toor (Bahrain) 2 55 0.0 0- 
10 Junaid Aziz (Bahrain) 1 11 2.0 128.0014.00
11 Sayed Monib (KWT) 1 33 9.4 516.808.69
12 Yasin Patel (KWT) 1 33 12.0 415.255.08
13 Janaka Chaturanga (Bahrain) 1 44 0.0 0- 
14 Mohamed Shafeeq (KWT) 1 44 13.0 337.008.54
15 Edson Silva (KWT) 1 55 7.0 233.009.43