Most Runs in Bahrain vs Kuwait T20 Series 2022 Stats


PlayerMInnRAve10050
Ravija Sandaruwan (KWT) 5516733.4001
Haider Butt (Bahrain) 5516655.3301
Meet Bhavsar (KWT) 5516633.2002
Usman Patel (KWT) 4414949.6602
Umer Toor (Bahrain) 5514929.8001
David Mathias (Bahrain) 5514235.5001
Shiraz Khan (KWT) 559447.0000
Edson Silva (KWT) 548026.6600
Adnan Idrees (KWT) 555110.2000
Muhammad Kashif (KWT) 444711.7500
Janaka Chaturanga (Bahrain) 444210.5000
Imran Anwar (Bahrain) 434120.5000
Sathaiya Veerapathiran (Bahrain) 553511.6600
Bilal Tahir (KWT) 223216.0000
Muhammad Younis (Bahrain) 33299.6600
Mohammed Aslam (KWT) 53279.0000
Sikander Billah (Bahrain) 332412.0000
Junaid Aziz (Bahrain) 112222.0000
Sachin Kumar (Bahrain) 422020.0000
Shahid Mahmod (Bahrain) 521818.0000