Most Ducks in Bahrain vs Kuwait T20 Series 2022 Stats


PlayerDucksMInnRAve10050
Sathaiya Veerapathiran (Bahrain) 2 553511.6600
Sikander Billah (Bahrain) 2 332412.0000
Haider Butt (Bahrain) 1 5516655.3301
Shahbaz Badar (Bahrain) 1 33165.3300
Meet Bhavsar (KWT) 1 5516633.2002
Janaka Chaturanga (Bahrain) 1 444210.5000
Adnan Idrees (KWT) 1 555110.2000
Mohamed Shafeeq (KWT) 1 4222.0000
Yasin Patel (KWT) 1 310-00
Imran Khaan (Bahrain) 1 2100.0000
Nawaf Ahmed (KWT) 0 221111.0000
Haroon Shahid (KWT) 0 221212.0000
Mohammed Aslam (KWT) 0 53279.0000
Edson Silva (KWT) 0 548026.6600
Shiraz Khan (KWT) 0 559447.0000
Bilal Tahir (KWT) 0 223216.0000
Muhammad Kashif (KWT) 0 444711.7500
Ravija Sandaruwan (KWT) 0 5516733.4001
Umer Toor (Bahrain) 0 5514929.8001
Sachin Kumar (Bahrain) 0 422020.0000