Most Ball Played in Bahrain vs Kuwait T20 Series 2022 Stats


PlayerBPMInnRAve10050
Haider Butt (Bahrain) 131 5516655.3301
Meet Bhavsar (KWT) 123 5516633.2002
Ravija Sandaruwan (KWT) 112 5516733.4001
David Mathias (Bahrain) 107 5514235.5001
Usman Patel (KWT) 100 4414949.6602
Umer Toor (Bahrain) 95 5514929.8001
Shiraz Khan (KWT) 69 559447.0000
Muhammad Kashif (KWT) 43 444711.7500
Janaka Chaturanga (Bahrain) 42 444210.5000
Adnan Idrees (KWT) 38 555110.2000
Muhammad Younis (Bahrain) 36 33299.6600
Sathaiya Veerapathiran (Bahrain) 35 553511.6600
Junaid Aziz (Bahrain) 35 112222.0000
Edson Silva (KWT) 33 548026.6600
Mohammed Aslam (KWT) 25 53279.0000
Sachin Kumar (Bahrain) 25 422020.0000
Shahbaz Badar (Bahrain) 22 33165.3300
Sikander Billah (Bahrain) 19 332412.0000
Bilal Tahir (KWT) 17 223216.0000
Imran Anwar (Bahrain) 16 434120.5000