Most Out in Bahrain vs Kuwait T20 Series 2022 Stats


PlayerOutMInnRAve10050
Adnan Idrees (KWT) 5 555110.2000
Ravija Sandaruwan (KWT) 5 5516733.4001
Meet Bhavsar (KWT) 5 5516633.2002
Umer Toor (Bahrain) 5 5514929.8001
Muhammad Kashif (KWT) 4 444711.7500
Janaka Chaturanga (Bahrain) 4 444210.5000
David Mathias (Bahrain) 4 5514235.5001
Mohammed Aslam (KWT) 3 53279.0000
Edson Silva (KWT) 3 548026.6600
Sathaiya Veerapathiran (Bahrain) 3 553511.6600
Haider Butt (Bahrain) 3 5516655.3301
Shahbaz Badar (Bahrain) 3 33165.3300
Usman Patel (KWT) 3 4414949.6602
Muhammad Younis (Bahrain) 3 33299.6600
Sarfaraz Ali (Bahrain) 2 2294.5000
Imran Anwar (Bahrain) 2 434120.5000
Shiraz Khan (KWT) 2 559447.0000
Bilal Tahir (KWT) 2 223216.0000
Sikander Billah (Bahrain) 2 332412.0000
Nawaf Ahmed (KWT) 1 221111.0000