Most Innings Bowled in Bahrain vs Kuwait T20 Series 2022 Stats


SrPlayerMInnOvWktsAveEco
1 David Mathias (Bahrain) 55 3.0 0-10.67
2 Sathaiya Veerapathiran (Bahrain) 55 19.3 919.448.97
3 Haider Butt (Bahrain) 55 0.4 0-18.00
4 Shahid Mahmod (Bahrain) 55 18.0 621.837.28
5 Umer Toor (Bahrain) 55 0.0 0- 
6 Mohammed Aslam (KWT) 55 20.0 332.004.80
7 Edson Silva (KWT) 55 7.0 233.009.43
8 Shiraz Khan (KWT) 55 15.0 1115.007.67
9 Adnan Idrees (KWT) 55 7.0 515.8011.29
10 Ravija Sandaruwan (KWT) 55 0.0 0- 
11 Meet Bhavsar (KWT) 55 0.0 0- 
12 Muhammad Kashif (KWT) 44 0.0 0- 
13 Sachin Kumar (Bahrain) 44 14.0 431.258.93
14 Janaka Chaturanga (Bahrain) 44 0.0 0- 
15 Imran Anwar (Bahrain) 44 12.0 528.6011.92
16 Mohamed Shafeeq (KWT) 44 13.0 337.008.54
17 Usman Patel (KWT) 44 0.0 0- 
18 Shahbaz Badar (Bahrain) 33 0.0 0- 
19 Yasin Patel (KWT) 33 12.0 415.255.08
20 Muhammad Younis (Bahrain) 33 0.0 0-