Most Innings Batted in Bahrain vs Kuwait T20 Series 2022 Stats


PlayerMInnRAve10050
Adnan Idrees (KWT) 555110.2000
Ravija Sandaruwan (KWT) 5516733.4001
Meet Bhavsar (KWT) 5516633.2002
David Mathias (Bahrain) 5514235.5001
Sathaiya Veerapathiran (Bahrain) 553511.6600
Haider Butt (Bahrain) 5516655.3301
Umer Toor (Bahrain) 5514929.8001
Shiraz Khan (KWT) 559447.0000
Edson Silva (KWT) 548026.6600
Janaka Chaturanga (Bahrain) 444210.5000
Muhammad Kashif (KWT) 444711.7500
Usman Patel (KWT) 4414949.6602
Shahbaz Badar (Bahrain) 33165.3300
Imran Anwar (Bahrain) 434120.5000
Mohammed Aslam (KWT) 53279.0000
Muhammad Younis (Bahrain) 33299.6600
Sikander Billah (Bahrain) 332412.0000
Mohamed Shafeeq (KWT) 4222.0000
Nawaf Ahmed (KWT) 221111.0000
Haroon Shahid (KWT) 221212.0000