Most Fifties in Bahrain vs Kuwait T20 Series 2022 Stats


PlayerMInnRAve10050
Usman Patel (KWT) 4414949.6602
Meet Bhavsar (KWT) 5516633.2002
Haider Butt (Bahrain) 5516655.3301
David Mathias (Bahrain) 5514235.5001
Ravija Sandaruwan (KWT) 5516733.4001
Umer Toor (Bahrain) 5514929.8001
Shiraz Khan (KWT) 559447.0000
Edson Silva (KWT) 548026.6600
Junaid Aziz (Bahrain) 112222.0000
Imran Anwar (Bahrain) 434120.5000
Sachin Kumar (Bahrain) 422020.0000
Shahid Mahmod (Bahrain) 521818.0000
Bilal Tahir (KWT) 223216.0000
Haroon Shahid (KWT) 221212.0000
Sikander Billah (Bahrain) 332412.0000
Muhammad Kashif (KWT) 444711.7500
Sathaiya Veerapathiran (Bahrain) 553511.6600
Nawaf Ahmed (KWT) 221111.0000
Janaka Chaturanga (Bahrain) 444210.5000
Adnan Idrees (KWT) 555110.2000