Most Fifties in Bahrain vs Kuwait T20 Series 2022 Stats


PlayerMInnRAve10050
Usman Patel (KWT) 4414949.6602
Meet Bhavsar (KWT) 5516633.2002
Haider Butt (Bahrain) 5516655.3301
David Mathias (Bahrain) 5514235.5001
Ravija Sandaruwan (KWT) 5516733.4001
Umer Toor (Bahrain) 5514929.8001