Most Fours in Bahrain vs Kuwait T20 Series 2022 Stats


Player4sMInnRAve10050
Usman Patel (KWT) 17 4414949.6602
Meet Bhavsar (KWT) 15 5516633.2002
Ravija Sandaruwan (KWT) 14 5516733.4001
Umer Toor (Bahrain) 13 5514929.8001
Haider Butt (Bahrain) 9 5516655.3301
Janaka Chaturanga (Bahrain) 5 444210.5000
David Mathias (Bahrain) 5 5514235.5001
Muhammad Kashif (KWT) 5 444711.7500
Edson Silva (KWT) 4 548026.6600
Imran Anwar (Bahrain) 4 434120.5000
Sikander Billah (Bahrain) 3 332412.0000
Muhammad Younis (Bahrain) 3 33299.6600
Sachin Kumar (Bahrain) 2 422020.0000
Shiraz Khan (KWT) 2 559447.0000
Mohammed Aslam (KWT) 2 53279.0000
Junaid Aziz (Bahrain) 1 112222.0000
Sayed Monib (KWT) 1 3277.0000
Nawaf Ahmed (KWT) 1 221111.0000
Bilal Tahir (KWT) 1 223216.0000
Adnan Idrees (KWT) 1 555110.2000