Most Overs Bowled in Bahrain vs Kuwait T20 Series 2022 Stats


SrPlayerMInnOvWktsAveEco
1 Mohammed Aslam (KWT) 55 20.0 332.004.80
2 Sathaiya Veerapathiran (Bahrain) 55 19.3 919.448.97
3 Shahid Mahmod (Bahrain) 55 18.0 621.837.28
4 Shiraz Khan (KWT) 55 15.0 1115.007.67
5 Sachin Kumar (Bahrain) 44 14.0 431.258.93
6 Mohamed Shafeeq (KWT) 44 13.0 337.008.54
7 Yasin Patel (KWT) 33 12.0 415.255.08
8 Imran Anwar (Bahrain) 44 12.0 528.6011.92
9 Sayed Monib (KWT) 33 9.4 516.808.69
10 Naveen Thailappan (Bahrain) 22 7.0 182.0011.71
11 Edson Silva (KWT) 55 7.0 233.009.43
12 Adnan Idrees (KWT) 55 7.0 515.8011.29
13 Imran Khaan (Bahrain) 22 6.0 152.008.67
14 Nawaf Ahmed (KWT) 22 6.0 0-11.67
15 Sikander Billah (Bahrain) 33 5.4 143.007.59
16 Waseeq Ahmed (Bahrain) 22 5.2 38.664.88
17 Haroon Shahid (KWT) 22 5.0 0-9.60
18 Shahrukh Quddus (KWT) 11 4.0 34.663.50
19 David Mathias (Bahrain) 55 3.0 0-10.67
20 Sarfaraz Ali (Bahrain) 22 3.0 38.668.67