Most Not Out in Bahrain vs Kuwait T20 Series 2022 Stats


PlayerNOMInnRAve10050
Shiraz Khan (KWT) 3 559447.0000
Sathaiya Veerapathiran (Bahrain) 2 553511.6600
Haider Butt (Bahrain) 2 5516655.3301
Sachin Kumar (Bahrain) 1 422020.0000
Shahid Mahmod (Bahrain) 1 521818.0000
Imran Anwar (Bahrain) 1 434120.5000
Edson Silva (KWT) 1 548026.6600
David Mathias (Bahrain) 1 5514235.5001
Nawaf Ahmed (KWT) 1 221111.0000
Haroon Shahid (KWT) 1 221212.0000
Mohamed Shafeeq (KWT) 1 4222.0000
Usman Patel (KWT) 1 4414949.6602
Yasin Patel (KWT) 1 310-00
Sikander Billah (Bahrain) 1 332412.0000
Sayed Monib (KWT) 1 3277.0000
Mohammed Aslam (KWT) 0 53279.0000
Bilal Tahir (KWT) 0 223216.0000
Muhammad Kashif (KWT) 0 444711.7500
Adnan Idrees (KWT) 0 555110.2000
Ravija Sandaruwan (KWT) 0 5516733.4001