Best Batting Strike Rate in Bahrain vs Kuwait T20 Series 2022 Stats


PlayerSRMInnRAve10050
Imran Anwar (Bahrain) 256.25 434120.5000
Edson Silva (KWT) 242.42 548026.6600
Haroon Shahid (KWT) 200.00 221212.0000
Bilal Tahir (KWT) 188.24 223216.0000
Nawaf Ahmed (KWT) 157.14 221111.0000
Umer Toor (Bahrain) 156.84 5514929.8001
Ravija Sandaruwan (KWT) 149.11 5516733.4001
Usman Patel (KWT) 149.00 4414949.6602
Sayed Monib (KWT) 140.00 3277.0000
Shiraz Khan (KWT) 136.23 559447.0000
Meet Bhavsar (KWT) 134.96 5516633.2002
Adnan Idrees (KWT) 134.21 555110.2000
David Mathias (Bahrain) 132.71 5514235.5001
Haider Butt (Bahrain) 126.72 5516655.3301
Sikander Billah (Bahrain) 126.32 332412.0000
Shahid Mahmod (Bahrain) 120.00 521818.0000
Muhammad Kashif (KWT) 109.30 444711.7500
Mohammed Aslam (KWT) 108.00 53279.0000
Janaka Chaturanga (Bahrain) 100.00 444210.5000
Sathaiya Veerapathiran (Bahrain) 100.00 553511.6600