Most Matches Played as Batter in Bahrain vs Kuwait T20 Series 2022 Stats


PlayerMInnRAve10050
David Mathias (Bahrain) 5514235.5001
Sathaiya Veerapathiran (Bahrain) 553511.6600
Haider Butt (Bahrain) 5516655.3301
Shahid Mahmod (Bahrain) 521818.0000
Umer Toor (Bahrain) 5514929.8001
Mohammed Aslam (KWT) 53279.0000
Edson Silva (KWT) 548026.6600
Shiraz Khan (KWT) 559447.0000
Adnan Idrees (KWT) 555110.2000
Ravija Sandaruwan (KWT) 5516733.4001
Meet Bhavsar (KWT) 5516633.2002
Muhammad Kashif (KWT) 444711.7500
Sachin Kumar (Bahrain) 422020.0000
Janaka Chaturanga (Bahrain) 444210.5000
Imran Anwar (Bahrain) 434120.5000
Mohamed Shafeeq (KWT) 4222.0000
Usman Patel (KWT) 4414949.6602
Shahbaz Badar (Bahrain) 33165.3300
Yasin Patel (KWT) 310-00
Muhammad Younis (Bahrain) 33299.6600