Afghanistan Most Player of the Match in ODI

PlayerAwardsTeamsMat
Rashid Khan 6 AFG 55
Mohammad Shahzad 5 AFG 50
Rahmat Shah 4 AFG 50
Rahmanullah Gurbaz 3 AFG 15
Nawroz Mangal 2 AFG 42
Mohammad Nabi 2 AFG 98
Samiullah Shenwari 2 AFG 58
Najibullah Zadran 2 AFG 59
Gulbadin Naib 2 AFG 47
Ibrahim Zadran 2 AFG 8
Mujeeb Ur Rahman 2 AFG 46
Javed Ahmadi 2 AFG 32
Karim Sadiq 2 AFG 19
Sharafuddin Ashraf 1 AFG 11
Asghar Afghan 1 AFG 79
Hamza Hotak 1 AFG 14
Hashmatullah Shahidi 1 AFG 38
Mirwais Ashraf 1 AFG 30
Dawlat Zadran 1 AFG 44