Most Player of the Match in RPL

PlayerAwardsTeamsMat
Abhijeet Tomar 3 JS 8
Deepak Hooda 2 JKC 5
Divya Gajraj 2 Jaipur Ind 7
Shubham Garhwal 2 Jaipur Ind 7
Pradhumn Parikh 1 ULW 3
Mahipal Lomror 1 SSS 5
Lakhan Bharti 1 BB 5
Kartik Sharma 1 ULW 5
Saurabh Chauhan 1 JKC 6
Mukul Choudhary 1 Jaipur Ind 7
Rohit Khichar 1 Jaipur Ind 7
Ashok Sharma 1 Jaipur Ind 7
Anshul Garhwal 1 JS 8

Most Player of the Match in RPL Team Wise
Bhilwara Bulls Jaanbaaz Kota Challengers Jaipur Indians
Jodhpur Sunrisers Shekhawati Soldiers Sikar Udaipur Lakecity Warriors