Best Bowling Strike Rate in Asian Games 2023 Stats


SrPlayerSRMInnOvWktsAveEco
1 Nuwan Thushara (SL) 4.50 11 3.0 44.255.67
2 Ahmed Faiz (MAL) 6.00 33 2.0 24.004.00
3 Ishaan Swaney (SG) 6.00 22 1.0 110.0010.00
4 Kushal Bhurtel (NEP) 6.50 33 2.1 23.503.23
5 Aahan Gopinath Achar (SG) 7.20 22 6.0 57.005.83
6 Abinash Bohara (NEP) 7.25 33 9.4 88.256.83
7 Qasim Akram (PAK) 7.67 33 3.5 37.666.00
8 Avesh Khan (IND) 8.00 11 4.0 310.668.00
9 Chanchai Pengkumta (Thailand) 8.40 22 7.0 514.0010.00
10 Qais Ahmad (AFG) 8.40 22 7.0 55.403.86
11 Mohammad Ghazanfar (HK) 8.80 33 7.2 510.006.82
12 Ayush Shukla (HK) 9.43 33 11.0 710.716.82
13 Karim Janat (AFG) 9.50 22 3.1 29.506.00
14 Anish Paraam (SG) 9.60 22 8.0 55.403.38
15 Nazwan Ismail (MDV) 10.00 22 5.0 36.333.80
16 Arshad Iqbal (PAK) 10.00 22 5.0 312.337.40
17 Nasrulla Rana (HK) 10.00 33 8.2 56.603.96
18 Tholal Mohamed Raya (MDV) 10.00 22 5.0 36.333.80
19 Sahan Arachchige (SL) 10.50 11 3.3 213.007.43
20 Ripon Mondol (BAN) 10.50 33 7.0 415.008.57