Best Bowling Average in Asian Games 2023 Stats


SrPlayerMInnOvWktsAveEco
1 Kushal Bhurtel (NEP) 33 2.1 23.503.23
2 Ahmed Faiz (MAL) 33 2.0 24.004.00
3 Nuwan Thushara (SL) 11 3.0 44.255.67
4 Tilak Varma (IND) 33 2.0 15.002.50
5 Qais Ahmad (AFG) 22 7.0 55.403.86
6 Anish Paraam (SG) 22 8.0 55.403.38
7 Nazwan Ismail (MDV) 22 5.0 36.333.80
8 Tholal Mohamed Raya (MDV) 22 5.0 36.333.80
9 Nasrulla Rana (HK) 33 8.2 56.603.96
10 Aahan Gopinath Achar (SG) 22 6.0 57.005.83
11 Qasim Akram (PAK) 33 3.5 37.666.00
12 Khushdil Shah (PAK) 33 6.0 38.004.00
13 Abinash Bohara (NEP) 33 9.4 88.256.83
14 Anas Khan (HK) 33 11.0 69.004.91
15 Pavandeep Singh (MAL) 33 12.0 49.503.17
16 Karim Janat (AFG) 22 3.1 29.506.00
17 Usman Qadir (PAK) 22 4.0 210.005.00
18 Mohammad Ghazanfar (HK) 33 7.2 510.006.82
19 Lahiru Samarakoon (SL) 11 3.0 110.003.33
20 Ishaan Swaney (SG) 22 1.0 110.0010.00