Most Wickets in Asia Cup Qualifier 2022 Stats


SrPlayerMInnOvWktsAveEco
1 Ehsan Khan (HK) 33 12.0 99.006.75
2 Vinoth Baskaran (SG) 33 10.5 615.168.66
3 Basil Hameed (UAE) 33 11.0 516.607.54
4 Junaid Siddique (UAE) 33 10.0 516.608.30
5 Janak Prakash (SG) 33 9.0 516.609.22
6 Yasin Patel (KWT) 33 12.0 419.256.41
7 Shiraz Khan (KWT) 33 11.0 417.756.45
8 Akshay Puri (SG) 33 10.0 419.007.60
9 Ayush Shukla (HK) 22 6.0 411.757.83
10 Aizaz Khan (HK) 33 6.3 414.008.88
11 Karthik Meiyappan (UAE) 21 4.0 34.333.25
12 Yasim Murtaza (HK) 33 12.0 318.004.50
13 Mohammad Ghazanfar (HK) 33 12.0 324.336.08
14 Sayed Monib (KWT) 33 11.0 329.668.09
15 Mohamed Shafeeq (KWT) 33 10.3 241.007.96
16 Amjad Mahboob (SG) 33 9.0 241.009.11
17 Sultan Ahmed (UAE) 22 7.3 136.004.93
18 Adwitya Bhargava (SG) 21 2.0 114.007.00
19 Zawar Farid (UAE) 32 7.0 154.007.71
20 Adnan Idrees (KWT) 21 2.0 116.008.00