Most Runs in Malaysia Quadrangular Series 2022 Stats


PlayerMInnRAve10050
Virandeep Singh (MAL) 7731945.5702
Sohail Ahmed (Bahrain) 7726553.0002
Zubaidi Zulkifle (MAL) 7726043.3302
Imal Liyanage (QAT) 5519565.0003
Manpreet Singh (SG) 7719227.4202
Syed Aziz (MAL) 7718145.2502
Aman Desai (SG) 7717625.1402
Ahmed Faiz (MAL) 7617042.5001
Haider Butt (Bahrain) 7715639.0000
Abdul Rahman Bhadelia (SG) 7714428.8001
Muhammad Tanveer (QAT) 5314371.5001
Imran Anwar (Bahrain) 7714120.1400
Mohammed Rizlan (QAT) 5513734.2502
Ahmer Bin Nisar (Bahrain) 7612531.2500
Prashant Kurup (Bahrain) 7711816.8500
Junaid Aziz (Bahrain) 748743.5001
Kamran Khan (QAT) 558416.8000
Janak Prakash (SG) 777915.8000
Sarfaraz Ali (Bahrain) 777911.2800
Amartya Kaul (SG) 446917.2501