Most Runs in Malaysia vs Hong Kong T20 Series 2020 Stats


SrPlayerMInnRAve10050
1 Virandeep Singh (MAL) 5517434.8001
2 Ahmed Faiz (MAL) 4416240.5001
3 Syed Aziz (MAL) 5511829.5001
4 Kinchit Shah (HK) 5510125.2501
5 Aizaz Khan (HK) 559022.5000
6 Shahid Wasif (HK) 558822.0000
7 Waqas Khan (HK) 448020.0001
8 Sharvin Muniandy (MAL) 547738.5000
9 Scott McKechnie (HK) 556722.3300
10 Khizar Hayat (MAL) 546532.5000
11 Nizakat Khan (HK) 555410.8000
12 Waqas Barkat (HK) 445317.6600
13 Mohammad Arief (MAL) 544013.3300
14 Ehsan Khan (HK) 443010.0000
15 Aminuddin Ramly (MAL) 54299.6600
16 Haroon Arshad (HK) 322713.5000
17 Anwar Arudin (MAL) 112424.0000
18 Bhushan Save (MAL) 22168.0000
19 Hamed Khan (HK) 33155.0000
20 Fitri Sham (MAL) 4199.0000