Afghanistan vs Bangladesh head to head Test Match


Afghanistan vs Bangladesh Recent Test Matches
AFG
BAN


head to head matches stats

AFG 1 BAN
1 W 0
0 L 1
0 NR 0
342 HS 205
260 LS 173

head to head batting 1st

AFG 1 BAN
1 W 0
0 L 0
0 NR 0
342 HS
342 LS

head to head batting 2nd

AFG 1 BAN
0 W 0
0 L 1
0 NR 0
HS 205
LS 205
Test Match 2019
Bangladesh vs Afghanistan Test Match 2019
vs
05 Sep
Scorecard
Zohur Ahmed Chowdhury Stadium