Singapore vs Malaysia T20 Series 2022 Stats


Batting Statistics
Leading Run Scorers
99
RUNS
Janak Prakash
SG
Janak Prakash
Syed Aziz
MAL
76 RUNS
Muhamad Syahadat
MAL
76 RUNS
Most Sixes
6
SIXES
Janak Prakash
SG
Janak Prakash
Syed Aziz
MAL
5 SIXES
Highest Individual Scores
Most Fifties
1
MOST-FIFTIES
Janak Prakash
SG
Janak Prakash
Syed Aziz
MAL
1
Bowling Statistics
Most Wickets
6
WICKETS
Anwar Rahman
MAL
Anwar Rahman
Aryaman Sunil
SG
4 WKTS
Anantha Krishna
SG
3 WKTS
Best Bowling
Most Catches
Singapore vs Malaysia T20 Series 2022 Stats Teams Wise
Malaysia Singapore