Pashchim Pathak

Pashchim Pathak
Full Name: Pashchim Girish Pathak
Birth date: November 17 1976
Age: 47 years
Birth Country: India
Batting Style: UnKnown
Team :
Role : ReservedUmpire,TvUmpire,Umpire

PG Pathak

Team Squad
Tushar Deshpande Mukesh Kumar
Washington Sundar Khaleel Ahmed
Dhruv Jurel Shubman Gill
Rinku Singh Ruturaj Gaikwad
Abhishek Sharma Avesh Khan

Compare player with